Reklamasjonstakst

Har du oppdaget avvik etter overtagelse? Vi hjelper med reklamasjon.

Har du oppdaget mangler eller feil ved eiendommen etter overtagelse? Hvis du ønsker å reklamere på dette, kan Haugane takst hjelpe deg med reklamasjonstakst. 

Reklamasjonstaksten gir en objektiv oppfatning, uten juridiske vurderinger av de påståtte manglene eller feilene på eiendommen, og kan brukes som dokumentasjon i en eventuell tvist mellom selger og kjøper. 

I Haugane takst jobber jeg aktivt med reklamasjonstakst for saker som omhandler mangler og avvik på boligen som følge av dårlig utført håndverk. I tillegg kan jeg være behjelpelig med en ny vurdering om du ønsker å reklamere på en rapport utført av en tidligere takstmann. 

Oppdager du feil eller mangler ved tidligere utført håndverk er det viktig at du er raskt ute med å reklamere på dette. Fristen for reklamasjon vil være gjeldende allerede fra dagen byggearbeidet er ferdig utført, og fra der vil det ha en varighet på 5 år. Etter det har du mistet retten til å reklamere. 

Ved reklamasjonstakst blir det gjort en objektiv vurdering på hvor alvorlig manglene er, samt hva som må gjøres for å forbedre situasjonen. Manglene blir dokumentert med bilder, beskrivelse, video og originaltegninger, som vil gi et solid grunnlag for din sak. Dette gjennomføres som en uavhengig rapport. 

Mener du at en tidligere rapport er feil eller har du oppdaget avvik etter overtagelse? Haugane takst hjelper deg.