Forhåndstakst

Ved forhåndstakst kan vi gi deg en indikasjon på din boligs fremtidige verdi.

Er du i ferd med et boligprosjekt og ønsker en forhåndstakst for eiendommen? Haugane takst hjelper deg å estimere den fremtidige verdien. Ved forhåndstakst kan vi gi deg en indikasjon på din boligs fremtidige verdi.

En forhåndstakst gir en indikasjon på den fremtidige verdien til bygningen. Dette kan være relevant for nybygg, ombygging og seksjonering. Er det snakk om et nybygg eller tilbygg vil areal bli lagt til i forhåndstaksten. 

Taksten som utarbeides vil være basert på gjeldende tegninger, beskrivelser, plandokumenter og andre bestemmelser for prosjektet. Viktig å merke seg at en forhåndstakst ikke vil kunne si noe om planene er gjennomførbare eller ikke. Dersom byggeplanene utføres som planlagt vil forhåndstaksten kunne omgjøres til en verditakst i ettertid. 

En forhåndstakst brukes gjerne i forbindelse med søk om byggelån. Ofte vil banken kreve dokumentasjon på kostnadsrammene for prosjektet som en sikkerhet for lånet de gir ut. 

Haugane takst står klare til å hjelpe deg med forhåndstakst av både eksisterende og fremtidige bygg.