Eierskifterapport

En eierskifterapport sørger for å gi deg tryggheten til bolighandelen.

En eierskifterapport er en type tilstandsrapport som sørger for en tryggere bolighandel. Denne formen for tilstandsrapport er noe både selger og kjøper burde kreve ved boligsalg, da den inneholder rikelig informasjon som bidrar til å redusere risikoen for konflikt. 

En eierskifterapport følger den nye standarden NS 3600 i avhendingsloven som kom i 2022, med hensikt om å sikre en enda tryggere bolighandel. Den nye standarden stiller i dag strengere krav til hva en godkjent tilstandsrapport skal inneholde og hvordan en undersøkelse skal gjennomføres. Alle eierskifterapporter utført av Haugane takst er utarbeidet i samsvar med den nye NS 3600 standarden. 

Hva inneholder rapporten?

Hovedsakelig vil rapporten inneholde en analyse og beskrivelse av boligens tekniske stand. Normalt blir det gått over våtrom, rom under terreng, krypkjeller, loft, drenering, tak og konstruksjon. Som takstmann gjør jeg også en visuell vurdering av tekniske områder, hvorav jeg kan identifisere åpenbare feil og mangler. Rapporten kan dermed også inneholde føringer og anslåtte kostnader for eventuelle utbedringer.

Ved en eierskifterapport vil referanseområdene også få tildelt en tilstandsgrad. Tilstandsgraden viser følgende: 

TG0 - Ingen avvik

TG1- Mindre eller moderate avvik 

TG2 - Vesentlige avvik 

TG3 - Store eller alvorlige avvik 

TG iu - Ikke undersøkt 

Ved vurdering av hver enkelt bygningsdel vil det bli sett på alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, utførelse m.m. 

Ønsker du å få på plass en eierskifterapport? Ta kontakt i dag og få en grundig vurdering av tilstanden til din eiendom.