Fagmann på visning

Under en visning kan det være vanskelig å vite hva du skal se etter og vektlegge.

Under en visning kan det være vanskelig å vite hva du skal se etter og vektlegge. 

Haugane takst hjelper boligkjøpere med å ta informerte beslutninger når de vurderer en eiendom. Som takstmann har jeg den nødvendige ekspertisen og erfaringen til å identifisere eventuelle feil eller mangler på eiendommen, og til å gi en objektiv vurdering av tilstanden. 

Ved å ha med en takstmann på visning kan du unngå ubehagelige overraskelser og ta en informert beslutning om å kjøpe eiendommen eller ikke. Jeg vil også kunne gi deg en anslått kostnad for å utbedre eventuelle feil eller mangler, slik at du kan ta hensyn til dette i din beslutning.

Haugane takst kan stille opp på visning for omtrent alle typer eiendommer, inkludert boliger, leiligheter, hytter. Ta kontakt i dag om du ønsker hjelp av en fagmann på visning.