Eiendomsvurdering

Estimert lesetid:

4 min

Få bistand til eiendomsvurdering ved salg, kjøp, arveoppgjør eller annet. Haugane takst stiller med solid kompetanse

En eiendomsvurdering vil være gunstig for både selger og kjøper. Vi deler gjerne en eiendomsvurdering inn i flere aspekter. Blant to av de mest kjente finner vi tilstandsrapporten og verdivurdering. 

Eiendomsvurdering: trygghet 

For å vurdere eiendommens markedspris, kan du utføre en verditakst. Skal du ha oversikt over boligens tekniske stand vil det måtte opprettes en tilstandsrapport. En slik rapport tar for seg våtrom, rom under terreng, krypkjeller, loft, drenering, tak og konstruksjon. En slik rapport er viktig for å sikre en trygg bolighandel og minimere sjansene for tvister i ettertid av kjøpet. Denne rapporten vil også kunne inneholde råd og veiledning for hvilke tiltak som burde iverksettes for å øke verdien på 

Eiendomsvurdering: verdi

Ved en eiendomsvurdering i form av verditakst, får du en indikator for hva boligen vil være verdt på markedet. Dette kan både være lønnsomt dersom du skal selge, eller om du ønsker å se på mulighetene for å refinansiere lånet ditt i banken. Ønsker du å refinansiere vil banken be om en verdivurdering. En slik rapport går kun på omstendigheter rundt, samt nylige oppgraderinger av leiligheten, men baserer seg i hovedsak på andre faktorer enn en tilstandsrapport. 

Hva innebærer en eiendomsvurdering av markedsverdien? 

For å kunne estimere markedsverdi på boligen, vil det bli sett på størrelse, beliggenhet, standard, samt historikk over salg i samme område. Eksempelvis vil det ha en verdi hvorvidt boligen befinner seg i nærheten av butikker, legekontorer, fritidstilbud og mer. I tillegg vil gode solforhold, parkeringsplasser, terrasser og uteområder også være avgjørende faktorer for eiendomsvurderingen. Det er viktig å være klar over at slike faktorer også kan spille en negativ rolle, alt ettersom hvordan det påvirker bosituasjonen. 

Få er realistisk vurdering 

Prises det feil risikerer du at boligen blir liggende ute for salg for lenge. Det er derfor ikke alltid en god ide å gå for den høyeste verdivurderingen dersom du har gjennomført flere. Blir boligen 

Påse at eiendomsvurderingen er utført av en med god kompetanse på området som kan gjøre realistiske vurderinger. I utgangspunktet vil du ikke kunne vite eksakt verdi for boligen din før budrunden er over, men en vurdering av eiendommen vil gi deg en god pekepinn for hva du kan forvente. 

Eiendomsvurderingen varierer 

Det er også viktig å være klar over at boligen din kan differensiere fra naboens. Hvis naboen tidligere fikk solgt sin for en viss pris, betyr ikke det automatisk at din bolig vil gå for det samme. 

I Haugane takst har vi omfattende kunnskap rundt eiendomsvurdering. Som takstmann og tidligere ansatt i byggebransjen innehar jeg en unik kompetanse tilknyttet verdivurdering, tilstandsrapporter og andre former for eiendomsvurdering. Prisene for en eiendomsvurdering vil variere, se Eiendomsvurdering priser for mer informasjon.

Vi har kunnskapen

Jeg står klar til å hjelpe deg med et vidt spekter av tjenester – alt fra eierskifterapport til reklamasjonsrapport. Trenger du bistand fra en takstmann? Da er det bare å slå på tråden!

Kontakt oss